O mnie

Moje zdjęcie
Truskolasy, śląskie, Poland
Nauczyciel dyplomowany. Pracownik Szkoły im. Stanisława Ligonia w Truskolasach. Nauczyciel historii, języka polskiego i informatyki. Administrator szkolnej strony internetowej i platformy moodle. Członek Stowarzyszenia Wikimedia Polska, administrator projektów: Wikipedia i Wikisłownik, a wcześniej także Commons. Szczególne zainteresowania: nowoczesne technologie i e-learning.

Kompetencje


Wykształcenie
1995–2000 WSP w Częstochowie – mgr historii
1995–2000 WSP w Częstochowie – mgr filologii polskiej
2000–2001 – Szkoła Informatyki przy Politechnice Częstochowskiej – podyplomowe studia informatyczne
2004–2006 PROFESJA Centrum Kształcenia Kadr – technik informatyk
2013–2014 WSB w Dąbrowie Górniczej – Akademia Administratorów CISCO – studia podyplomowe

Kursy doskonalące
1999 WOM w Częstochowie – Budowanie szkolnego systemu oceniania
2000 WOM w Częstochowie – Współczesne metody kształcenia, w tym metody aktywizujące
2001 WOM w Częstochowie – Plan wynikowy – jak go tworzyć i wykorzystywać
2001 WOM w Częstochowie – Edukacja europejska
2001 WOM w Częstochowie – Projektowanie nauczania blokowego w szkołach podstawowych
2001 WOM w Częstochowie – Ocenianie w nowej szkole
2004 RODN „WOM” w Częstochowie – Polska szkoła w Unii Europejskiej – nowe wyzwanie dla edukacji
2004 RODN „WOM” w Częstochowie – Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej w szkole masowej
2005 Szkoła Twórczego Myślenia w Częstochowie – Specjalistyczne szkolenie z zakresu mnemotechniki i nauki szybkiego czytania
2005 Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP – kurs Wspomaganie nauczycieli w uzyskiwaniu stopni awansu zawodowego
2005–2006 Konsorcjum Polskich Firm Szkoleniowych – kurs Przygotowanie nauczyciela do pełnienia funkcji administratora szkolnej pracowni internetowej
2009 SOD w Częstochowie – Systemy zarządzania treścią CMS – budowa stron
2009 SOD w Częstochowie – Wykorzystanie technologii informacyjnej w dydaktyce
2010 RODN „WOM” w Częstochowie – kurs Rodzice a szkoła. Partnerstwo i dialog w edukacji
2011 KANA – Doskonalenie nauczycieli w dziedzinie technologii informacyjnej. Komputer w dydaktyce
2011 KANA – Doskonalenie nauczycieli w dziedzinie technologii informacyjnej. Internet w dydaktyce 
2011 KANA – Bezpieczna Technologia Informacyjna
2011 KANA – Doskonalenie nauczycieli w dziedzinie technologii informacyjnej. Multimedia w dydaktyce
2011 WOM Katowice – Belfer on-line – przygotowanie nauczycieli do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystywaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych
2011 SOD w Częstochowie – Nowoczesne technologie informatyczne rozwijające twórcze myślenie uczniów
2012 RODN „WOM” w Częstochowie – e-Tutoring w wiejskiej szkole
2013 RODN "WOM" w Częstochowie – Zastosowanie narzędzi platform e-learningowych w procesie dydaktycznym
2014 Akademia Jana Długosza w Częstochowie – „Otwarte zasoby i praktyki LangOER”
2014 – OKE Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów dotyczące sprawdzianu w ostatnim roku szkoły podstawowej
2016 Richard Language School – CLIL Methodology in Practice
2017 eTwinning – Tydzień z infografiką w projekcie eTwinning
2017 eTwinning – Tydzień z Movie Maker
2017 eTwinning – Tydzień z gamifikacją
2017 eTwinning – Tydzień z Prezi
2017 eTwinning – Tydzień z LearningApps
2017 eTwinning – Tydzień z narzędziami do tworzenia filmów instruktażowych
2017 eTwinning – Tydzień z Hot Potatoes
2017 eTwinning – Tydzień z tworzeniem interaktywnych lekcji wideo
2017 eTwinning – Tydzień z Excelem cz. 1
2017 Richard Language School – Intensive General English Upper-Intermediate
2017 eTwinning – Tydzień ze Scratchem cz. 1
2017 eTwinning – Tydzień z Wix
2017 eTwinning – Tydzień z Plickers i QR-kodami
2017 eTwinning – Tydzień z uczeniem się poza klasą szkolną
2017 eTwinning – Tydzień ze Scratchem cz. 2
2017 eTwinning – Tydzień z studio.code.org
2017 eTwinning – Tydzień z GIMPEM
2017 eTwinning – Tydzień z komiksem
2017 eTwinning – Tydzień z eXeLearning
2017 eTwinning – Tydzień z TIK w historii
2018 eTwinning.pl – Tydzień z narzędziami do interakcji (Tricider i Kahoot)
2018 eTwinning.pl – Tydzień z ClassTools
2018 Programowanie z eTwinning – seminarium szkoleniowo-kontaktowe programu eTwinning
2018 eTwinning.pl – Tydzień z TIK dla polonistów
2018 eTwinning.pl – Tydzień z mapą mentalną
2018 eTwinning.pl – Tydzień z Emaze, Picturetrail i Powtoon
2018 eTwinning.pl – Tydzień z projektem Erasmus+ KA1
2018 eTwinning.pl – Tydzień z WordPress
2018 eTwinning.pl – Tydzień z C++
2018 eTwinning.pl – Tydzień z internetowym survivalem w j. angielskim
2018 eTwinning.pl – Tydzień z narzędziami eTwinning Live
2018 eTwinning.pl – Tydzień z podstawami HTML
2018 eTwinning.pl – Tydzień z grafiką wektorową

Szkolenia, warsztaty, konferencje
2003 RODN „WOM” w Częstochowie – Praca z uczniem uzdolnionym humanistycznie
2004 GWO – Gry dydaktyczne na lekcjach języka polskiego
2004 GWO – Gry dydaktyczne na lekcjach historii
2005 WSIP – Wielokulturowość w nauczaniu języków obcych
2007 Nowa Era – Kurtyna w górę, czyli o kształceniu umiejętności polonistycznych w szkole XXI wieku
2008 SOD w Częstochowie – Różne formy komunikacji z wykorzystaniem sieci komputerowych
2009 SOD w Częstochowie – Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach języka angielskiego
2009 SOD w Częstochowie – Platforma Moodle w edukacji na odległość
2009 GWO – Komunikacja to podstawa! Doskonalenie sprawności komunikacyjnej uczniów.
2009 SOD w Częstochowie – Edycja grafiki i retusz fotografii w programie Paint.NET
2009 SOD w Częstochowie – Przygotowanie fotografii i grafiki do publikowania w serwisach internetowych
2009 SOD w Częstochowie – Tworzenie prezentacji multimedialnych i ich wykorzystanie na lekcjach języka polskiego
2010 SOD w Częstochowie – SBS – edycja wiosna 2005 – praca z profilami
2010 RODN „WOM” w Częstochowie – Tworzenie ćwiczeń interaktywnych w programie HOT POTATOES, wzbogacanie ćwiczeń grafiką i dźwiękiem
2010 RODN „WOM” w Częstochowie – Kształcenie na odległość z platformą MOODLE
2010 SOD w Częstochowie – Nauczyciel informatyki koordynatorem stosowania nowoczesnych technologii w szkole
2010 SOD w Częstochowie – Gazeta elektroniczna w szkole
2010 SOD w Częstochowie – Krzyżówki i quizy
2010 RODN „WOM” w Częstochowie – Misja wirtualna w edukacji – projekt dydaktyczny z wykorzystaniem zasobów Internetu
2010 RODN „WOM” w Częstochowie – Obsługa tablicy interaktywnej i tworzenie materiałów dydaktycznych do jej wykorzystania
2011 RODN "WOM" w Częstochowie – Wykorzystanie narzędzi platformy e-learningowej MOODLE w pracach zespołów nauczycielskich
2011 SOD w Częstochowie – Tablice interaktywne w nauczaniu
2011 SOD w Częstochowie – Jak przywrócić sprawność komputera
2011 SOD w Częstochowie – Web 2.0 – możliwości wykorzystania w edukacji
2011 SOD w Częstochowie – Zabezpieczanie danych zapisanych w komputerze
2011 SOD w Częstochowie – Technologia informacyjna na języku polskim – WebQuest jako nowoczesna metoda nauczania
2011 SOD w Częstochowie – Kształcenie umiejętności ponadprzedmiotowych – praca z komiksem na lekcjach języka polskiego
2011 SOD w Częstochowie – Podstawy fotografii cyfrowej – wykorzystanie programu GIMP do retuszu fotografii
2011 RODN "WOM" w Częstochowie – Wprowadzenie do stosowania narzędzi Web 2.0 w dydaktyce
2011 OEiiZK w Warszawie – WebQuest w Webuzzie
2011 RODN "WOM" w Częstochowie – Tworzenie scenariusza kursu e-learningowego
2011 SOD w Częstochowie – Metodologia „blended learning”
2011 SOD w Częstochowie – Naprawiam komputer
2011 WSL w Częstochowie – Nowe narzędzia – nowe kompetencje
2011 RODN "WOM" w Częstochowie – Tworzenie sylabusa kursu e-learningowego
2011 RODN "WOM" w Częstochowie – Wykorzystanie grafiki komputerowej w pracy nauczyciela
2011 RODN "WOM" w Częstochowie – Kreowanie dobrego wizerunku szkoły oraz dokumentowanie jej osiągnięć w odniesieniu do praktycznych rozwiązań, zasobów Internetu i wybranych publikacji placówek
2012 SOD w Częstochowie – Czy narzędzia od Google przydadzą się nauczycielowi?
2012 Nowa Era – Współcześni a Rzymianie. Intrygujące fakty z wojskowości starożytnej
2012 GWO – Formy dziennikarskie na lekcjach języka polskiego
2012 WSIP – Tajemnice obrazów – interpretacja tekstów kultury
2012 WSIP – Historia już dawno umarła...?
2012 GWO – Ster na sukces! O skutecznym planowaniu nauczania historii w szkole podstawowej i gimnazjum 
2012 Nowa Era – A może zostanę pisarką...
2012 SOD w Częstochowie – Nowoczesne narzędzia edukacyjne w szkole pokolenia Y
2012 SOD w Częstochowie – Zdalne zarządzenie komputerami w szkole
2012 OEiiZK – XI Ogólnopolski Zjazd Opiekunów Pracowni Internetowych w Mrozach "Cyfrowa szkoła"
2012 RODN "WOM" w Częstochowie – We-learning na Facebooku
2012 RODN "WOM" w Częstochowie – Edukacyjne blogowanie
2012 RODN "WOM" w Częstochowie – Webinarium "Knowledge pills", czyli pigułki wiedzy"
2012 RODN "WOM" w Częstochowie – Webinarium We-learning na Facebooku
2012 RODN "WOM" w Częstochowie – Webinarium Edukacyjne blogowanie
2012 RODN "WOM" w Częstochowie – Webinarium Materiały edukacyjne w chmurze
2012 RODN "WOM" w Częstochowie – Platforma Moodle jako narzędzie zwiększające motywację do nauki
2012 SOD w Częstochowie – PowerPoint – Mało znane możliwości znanego programu
2012 CKK "Aktin" – Wykorzystanie interaktywnej tablicy multimedialnej na lekcjach – moduł I
2012 SOD w Częstochowie – BALTIE – wstęp do programowania
2012 SOD w Częstochowie – Jak przygotowywać się do wystąpień publicznych
2012 SOD w Częstochowie – Przygotowanie materiałów edukacyjnych w programie EXE
2012 RODN "WOM" w Częstochowie – Lipdub – tworzenie wideoklipu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii TIK
2013 RODN "WOM" w Częstochowie – Prezentacja treści multimedialnych z wykorzystaniem usługi Edcanvas
2013 SOD w Częstochowie – Program Logomocja i Baltie - zajęcia komputerowe w edukacji wczesnoszkolnej
2013 OEiiZK – XII Ogólnopolski Zjazd Opiekunów Pracowni Internetowych w Mrozach "Przyśpieszamy cyfrową szkołę"
2013 SOD w Częstochowie – Wykorzystanie zasobów portalu Scholaris do planowania lekcji języka polskiego
2013 SOD w Częstochowie – O wyrazie artystycznym i tajnikach fotografii
2013 SOD w Częstochowie – Przygotowanie uczniów do nowej formuły egzaminów
2013 SOD w Częstochowie – Metoda projektu nie tylko w gimnazjum
2014 SOD w Częstochowie – Historia Polski w obrazach – rola i miejsce źródeł ikonograficznych w nauczaniu historii
2014 RODN "WOM" - Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji
2014 SOD w Częstochowie – E-podręcznik – przyszłość szkoły zaczyna się dziś
2014 SOD w Częstochowie – Rozwijanie uzdolnień uczniów – przygotowanie uczniów do udziału w konkursach polonistycznych
2014 SOD w Częstochowie – Małe formy filmowe na kanale YouTube
2014 RODN „WOM” w Częstochowie – Multimedia w nauczaniu przedmiotów humanistycznych
2014 SOD w Częstochowie – Praca w chmurze – jak pracować z "cyfrowym tubylcem"
2014 RODN „WOM” w Częstochowie – Haki pamięciowe – mnemotechniki w nauczaniu
2014 SOD w Częstochowie – Nauczyciel polonista jako autor materiałów dydaktycznych
2014 SOD w Częstochowie – Mam tablet! I co dalej?
2014 SOD w Częstochowie – „Czy cyfrowa szkoła może być tania?”
2014 SOD w Częstochowie – Ocenianie – nowa formuła egzaminu??
2014 SOD w Częstochowie – Scenariusze lekcji z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych
2014 Nowa Era – Mam klasę. Działam w grupie
2015 WSiP – Praca z uczniem młodszym na lekcjach historii i społeczeństwa. Od klasy 4 do sprawdzianu szóstoklasisty
2015 WSiP – Czy podręcznik może być płaszczyzną dialogu między uczniem i nauczycielem?
2015 SOD w Częstochowie – Lekcja języka polskiego wzbogacona aktywnościami w Internecie
2015 SOD w Częstochowie – Nowoczesne lekcje multimedialne
2015 RODN „WOM” w Częstochowie – Rola i wykorzystanie gier w edukacji na rzecz bezpiecznego Internetu
2015 SOD w Częstochowie – Nowy format prezentacji
2015 RODN „WOM” w Częstochowie – Cyberprzestępczość – zagrożenia
2015 SOD w Częstochowie Indywidualizacja procesu nauczania z zastosowaniem nowoczesnych technologii
2015 SOD w Częstochowie – Lekcja języka polskiego wzbogacona aktywnościami w Internecie, cz. 2
2015 SOD w Częstochowie – Infografika na potrzeby edukacji, szkoły
2015 RODN „WOM” w Częstochowie – Praca z uczniem uzdolnionym humanistycznie
2015 RODN „WOM” w Częstochowie – Edukacyjne walory tabletu
2015 RODN „WOM” w Częstochowie – Henryk Sienkiewicz i rola jego twórczości w edukacji
2016 RODN „WOM” w Częstochowie – Ucz nowocześnie – korzystaj z Learning Apps
2016 RODN „WOM” w Częstochowie – Sprawdzian wiedzy z aplikacją Kahoot - efektywny dla nauczyciela, przyjazny dla ucznia
2016 RODN „WOM” w Częstochowie – Postawy pracy z edytorem graficznym GIMP
2016 RODN „WOM” w. Częstochowie – Dokumentowanie projektów edukacyjnych za pomocą filmów
2016 SOD w Częstochowie – Testy, krzyżówki, weryfikowanie umiejętności uczniów
2016 SOD w Częstochowie – Zdalna praca na komputerze
2016 RODN „WOM” w Częstochowie – Programujemy w ScratchJr
2016 RODN „WOM” w Częstochowie – Teatr szkolny – wyzwanie i satysfakcja
2016 RODN „WOM” w Częstochowie – Przygotowanie młodzieży do międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego
2016 RODN „WOM” w Częstochowie – Zbrodnia wołyńska
2016 SOD w Częstochowie – Działania zachęcające uczniów do czytania
2016 SOD w Częstochowie – Kodowanie dla najmłodszych
2016 SOD w Częstochowie – Zanim uczeń zacznie czytać lekturę
2016 SOD w Częstochowie – Rozpoczynamy programować z code.org
2017 RODN „WOM” w Częstochowie – Sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych
2017 RODN „WOM” w Częstochowie – Jak sporządzić interaktywny test wiedzy w aplikacji Quizizz
2017 RODN „WOM” w Częstochowie – Podstawy programowania w języku Scratch
2017 RODN „WOM” w Częstochowie – Edukacja globalna. W co się bawią dzieci w różnych krajach.
2017 RODN „WOM” w Częstochowie – Aplikacja Pocket Code – wykorzystanie w edukacji
2017 RODN „WOM” w Częstochowie – Creative English teaching with ICT
2017 RODN „WOM” w Częstochowie – Wykorzystanie aplikacji Socrative do tworzenia testów internetowych
2017 Nowa Era – Spotkanie z chronologią
2017 RODN „WOM” w Częstochowie – Podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym
2017 RODN „WOM” w Częstochowie – Programowanie w języku Scratch dla zaawansowanych (wideokonferencja)
2017 WSiP – Co nowego w nauczaniu informatyki w nowej szkole podstawowej?
2017 RODN „WOM” w Częstochowie – Podstawy pracy w programie graficznym GIMP
2017 RODN „WOM” w Częstochowie – Zaawansowane programowanie w języku Scratch
2017 WSiP – Pomiędzy historią, legendą a wyobraźnią
2017 Nowa Era – Elementy retoryki na lekcjach języka polskiego według nowej podstawy programowej
2017 SOD w Częstochowie – Prawa autorskie w oświacie
2017 SOD w Częstochowie – Wdrażanie nowej podstawy programowej z historii i WOS
2017 WSiP – Konferencja edukacyjna dla nauczycieli historii
2017 WSiP – Konferencja edukacyjna dla nauczycieli języka polskiego
2017 SOD w Częstochowie – Arkusz kalkulacyjny w pracy nauczyciela
2017 SOD w Częstochowie – Wdrożenie nowej podstawy programowej z informatyki
2017 RODN "WOM" w Częstochowie – Nowa podstawa programowa z informatyki
2017 RODN "WOM" w Częstochowie – Nowa podstawa programowa z języka polskiego
2017 – Moja autentyczność jako filar budowania autorytetu
2017 MIGra – Baltie, Scratch i algorytmy...
2017 SOD – Jak pracować z filmem na lekcjach historii?
2017 OEiiZK – XVII Konferencja Majowe Mrozy w Warszawie "Technologia, reforma, informatyka"
2017 Nowa Era – Szkolne potyczki z chronologią. Dlaczego ważne jest myślenie chronologiczne? – webinarium
2017 RODN "WOM" w Częstochowie – Rok 2017 rokiem Tadeusza Kościuszki – konferencja. Cienie i blaski powstania kościuszkowskiego
2017 Nowa Era – Nowa podstawa programowa w historii. Szkolne potyczki z chronologią
2017 RODN "WOM" w Częstochowie – Webinarium: Multimedialny warsztat pracy nauczyciela
2017 Nowa Era – Retoryka – kompetencje językowe rozwijane w ośmioletniej szkole podstawowej
2017 RODN „WOM” w Częstochowie – Praca z aplikacjami internetowymi na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie
2017 RODN „WOM” w Częstochowie – Nauczanie historii w klasie czwartej szkoły podstawowej
2017 WSiP – Jak korzystać z serwisów internetowych? E-podręczniki i e-ćwiczenia na WSiPnet.pl – cz. 1, 2 i 3
2017 RODN „WOM” w Częstochowie – Prawo autorskie i licencje Creative Commons w pracy nauczyciela i ucznia
2017 SOD w Częstochowie – Python od podstaw
2017 RODN „WOM” w Częstochowie – Rok Tadeusza Kościuszki. Maciejowice - bitwa kończąca dzieje I Rzeczypospolitej
2017 RODN „WOM” w Częstochowie – Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych przy tworzeniu autorskich materiałów dydaktycznych
2017 RODN „WOM” w Częstochowie – Rola nauczycieli w kształtowaniu postaw społecznych i obywatelskich ucznia
2017 RODN „WOM” w Częstochowie – Edycja zdjęć – tworzenie prezentacji multimedialnych
2017 SOD w Częstochowie – Podstawy programowania w edukacji wczesnoszkolnej
2017 RODN „WOM” w Częstochowie – Otwarte zasoby edukacyjne i możliwości ich wykorzystania na lekcjach języka polskiego
Kuratorium w Katowicach – Erasmus+ Edukacja szkolna
2017 RODN „WOM” w Częstochowie – Teaching English with authentic online resources
2017 RODN „WOM” w Częstochowie – Tworzenie prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem zdjęć
2017 SOD w Częstochowie – Arkusz kalkulacyjny - trudne zadania są do rozwiązania!
2017 SOD w Częstochowie – Python dla średnio zaawansowanych
2017 RODN „WOM” w Częstochowie – Jak nowocześnie edukować o dziedzictwie narodowym?
2017 RODN „WOM” w Częstochowie – Emaze i Tes Teach – bezpłatne aplikacje do tworzenia prezentacji w środowisku wirtualnym
2017 SOD w Częstochowie – Edycja – prawidłowe przygotowanie tekstu publikacji
2017 SOD w Częstochowie – Lekcja odwrócona – od pomysłu do realizacji
2017 RODN „WOM” w Częstochowie – Nauka programowania z platformą code.org
2017 RODN „WOM” w Częstochowie – Wykorzystanie aplikacji LearningApps w nauczaniu języka obcego
2018 RODN „WOM” w Częstochowie – Retoryka na lekcjach języka polskiego
2018 Nowa Era – Jeżeli na ciało nie działa żadna siła, to pozostaje ono w spoczynku – czyli o tym jak pobudzić do rozwoju
2018 Edumaster – Trener efektywnej nauki
2018 RODN „WOM” w Częstochowie – Programujemy w języku Python
2018 RODN „WOM” w Częstochowie – Metody twórcze w pracy z tekstami literackim
2018 RODN „WOM” w Częstochowie – Wykorzystanie tablicy interaktywnej i aplikacji Quizlet na zajęciach języka obcego
2018 Twinning Online Seminar 2018 – Europeana: how to inspire learners with digital culture
2018 RODN „WOM” w Częstochowie – „Czyniłam ludzką powinność” – Irena Sendlerowa. Temat holokaustu w pracy z uczniami
2018 RODN „WOM” w Częstochowie – Mnemotechniki i nauczanie wielozmysłowe na zajęciach języka angielskiego
2018 SOD w Częstochowie – Drogi do Niepodległej w malarstwie, pieśni i literaturze
2018 SOD w Częstochowie – Jak rozpocząć przygodę z Pythonem
2018 RODN „WOM” w Częstochowie – Czy konfederacja barska była potrzebna? Metody realizacji tematu w praktyce szkolnej
2018 RODN „WOM” w Częstochowie – Podstawy programowania w języku Python
2018 SOD w Częstochowie – Jak sprawdzić pracę domową bez zbierania zeszytów?